Mats Eriksson i Stockholm

Bilar

Har du en nyare svensksåld bil som företaget eller privatperson vill avyttra erbjuder vi att köpa bilen kontant.

Vi löser restskulder för avbetalning och leasing.

Vi är direktuppkopplade till Transportstyrelsen vi omregistreringar.